Varför massage?

Massage är en behandlingsmetod som är helt utan biverkningar. Dessutom är den både rehabiliterande och förebyggande på en och samma gång. En vanlig indikation på att massage behövs är exempelvis smärta och spänningar. Det kan finnas många bakomliggande orsaker såväl fysiska som psykiska till dessa besvär. Som kan leda vidare till andra problem om man inte tar itu med sin hälsa & välmående. Massage är en utomordentlig bra behandlingsform att välja.

Massage ger dig bland annat bättre blodcirkulation, smidigare och mer elastiska muskler, ökad näringsupptagningsförmåga i muskulaturen samtidigt som det har en stärkande effekt på immunförsvaret. Dessutom ökar utsöndringen av slaggprodukter och avslappningsförmågan ökar och förbättras.

Massage har en lugnande effekt på nervsystemet. Din inre stress minskar och en lugnare sinnesstämmning gynnas på ett positivt och effektivt sätt.

Massage kan hjälpa dig mot några av följande besvär Migrän, huvudvärk, nackstelhet, nacksmärtor, nackspärr Whiplash, fibromyalgi, reautism, muskelspänningar, muskellåsningar, domningsbesvär, sömnbesvär, depressioner, öronsusningar med mera.

Allt fler vet att massage är en känd behandlingsmetod. Flertalet av dem som provar blir mycket nöjda med resultat och fortsätter med kontinuerlig behandling. En klok investering till sig själv för ett bättre välbefinnande.

För tidsbokning ring
044 – 28 73 70 eller 0709 – 14 47 78